Visie

Pebbels is de enige kinderopvangorganisatie in de regio die werkt volgens de Montessori principes. Lees er hier meer over.

Hand in hand met de Montessori visie is de focus van Pebbels op het proces van een activiteit in plaats van de uitkomst. Dit heet ‘procesmatig werken’. Lees er hier meer over.

Lees hier meer over hoe Pebbels omgaat met voeding.

Op deze pagina kunt het pedagogisch beleidsplan vinden.