Locatie Pebbels+ Prinsenbeek

Over deze vestiging

Vanaf schooljaar 2015/2016 is Pebbels+ Breda gevestigd bij de Obs Montessori+ Breda aan de Jan Nieuwenhuyzenstraat 15 in Breda (in de wijk Boeimeer). Samen met deze school werkt Pebbels aan de geleidelijke vorming van een Integraal Kindcentrum (IKC).

Vanaf schooljaar 2017/2018 is de Montessori+ gefuseerd met de Obs Apollo, gehuisvest in het IKC gebouw wat bekend staat als ‘De Knipoog’. Het resultaat van deze fusie biedt een identiek onderwijsconcept aan op beide locaties van de nieuwe school (in Breda en in Prinsenbeek). Pebbels+ is een integraal onderdeel van dat concept op beide locaties.

Om het onderscheid te maken heet deze locatie ‘Pebbels+ Prinsenbeek’.

Opvangvormen

Op deze vestiging bieden we de volgende opvangvormen aan:

  • Dagopvang 0-4 jaar
  • Peuteropvang 2-4 jaar
  • Voorschoolse opvang 2-12 jaar
  • Tussenschoolse opvang 4-12 jaar
  • Naschoolse opvang 4-12 jaar

Groepsindeling

De tabellen geven het aantal kindplaatsen weer per leeftijd en de groepsverdeling.

0-4 jaar

RubbleRoom16

2-4 jaar

POPB116

2-12 jaar

VSO20*

* De groep voorschoolse opvang (VSO) is momenteel gepland op maximaal 20 kinderen. De vergunning en de ruimte staan 40 kinderen toe.

4-12 jaar

TSO

* Tussenschoolse opvang (TSO) is op deze locatie gekoppeld aan een continurooster van school. Het betreft dus alle leerlingen van school.

4-12 jaar

BSOPB120
BSOPB220

Leiding

Lotte Delhez

Lotte Delhez

Locatiemanager

Lotte is als Locatiemanager verantwoordelijk voor alle operationele en logistieke zaken van deze vestiging.

Xenia Snoeren

Xenia Snoeren

Manager Peuteropvang

Xenia is als Manager Peuteropvang inhoudelijk verantwoordelijk voor de peuteropvang op alle Pebbels vestigingen. Daarnaast is ze de coördinator van de tussenschoolse opvang op beide Pebbels+ locaties.

Mariëlle van Ham

Mariëlle van Ham

Pedagogisch Coach

Mariëlle is binnen Pebbels+ op verschillende groepen werkzaam als pedagogisch medewerkster. Daarnaast is Mariëlle de Pedagogisch Coach voor het hele Pebbels team.