Spelregels ruilen

Pebbels is veruit de flexibelste kinderopvangorganisatie in de wijde omtrek: gemiste dagen kunnen onbeperkt worden geruild, afzeggen kan tot op de dag van tevoren en er zijn geen beperkingen op hoe vaak u dingen wijzigt. Om dit mogelijk te maken, gelden er wel te allen tijde de onderstaande afspraken:

 • Ruilen van dagen is een extra service van Pebbels waar geen rechten aan kunnen worden ontleend.
 • Ruilbudget kan in geen enkel geval worden omgezet in geld of korting, ook niet bij eerder beëindigen van de overeenkomst.
 • Ruilbudget is gekoppeld aan een specifiek contract
  • Als u vermindert in contracturen, vervalt het ruilbudget.
  • Ruiluren zijn niet over te dragen naar een broertje of zusje (want die hebben een eigen contract), ook niet na beëindiging van het contract.
 • Ruilbudget blijft geldig voor de gehele resterende duur van het contract.
 • Het is dus niet toegestaan om bijvoorbeeld het laatste half jaar minder dagen af te nemen om het ruilbudget op te maken.
 • Afmelden of aanmelden gebeurt via het e-mail adres: ruilen@pebbels.nl.
  • Het wordt gewaardeerd als u de groep belt, zeker als het mogelijk is dat de afmelding nog niet door de administratie is verwerkt, maar de afmelding per e-mail is de enige die telt voor de ruiluren.
 • In principe kan iedere gemiste dag worden opgenomen in het ruilbudget. Voorwaarde hiervoor is wel dat er expliciet en op tijd wordt afgemeld:
  • Gepland: uiterlijk tijdens werkuren op de laatste werkdag voorafgaand aan de dag dat het kind niet komt.
  • Ivm calamiteit zoals ziekte: op dezelfde dag voor 10:00 uur.
  • Gemeld via het e-mail adres ruilen@pebbels.nl.
 • Dagen die niet worden afgemeld worden niet opgenomen in het ruilbudget.
 • Uren van een kind wat tijdens de BSO tijd gaat afspreken worden niet opgenomen in het ruilbudget, tenzij eerder afwezigheid al is gemeld.
 • Ruildagen mogen in principe op ieder gewenst moment worden ingezet, mits er plaats is op de groep.
 • Ruildagen mogen maximaal 10 werkdagen van tevoren worden gepland.
  • Eerdere aanvragen worden afgewezen; Pebbels onderhoudt geen wachtrij.
 • Dagen dat Pebbels gesloten is kunnen niet worden opgenomen in het ruilbudget. Hier is bij het tarief al rekening mee gehouden.

Planning van flexibele opvang

 • Dagen opnemen (extra of uit het ruilbudget) is alleen mogelijk als er plaats is op de groep.
 • De volgorde van planning is die van moment van aanmelden. Hoe eerder u afspraken maakt, hoe kleiner de kans dus is dat een groep al vol zit.
 • U mag flexibele dagen (bijvoorbeeld als u een dag op contract heeft en een tweede dag altijd flexibel en optioneel wil houden) zo ver vooruit plannen als u wil.
 • Er wordt geen plaats vrijgehouden voor eventuele flexibele opvang; het kan dus gebeuren dat groepen op bepaalde dagen permanent vol zitten.
 • Indien de stamgroep van uw kind vol zit op de extra dag die u aanvraagt, kunnen we samen bekijken of een alternatieve groep een passende oplossing is.