Opvangvormen en groepsindeling

We bieden binnen Pebbels opvang aan aan kinderen in de leeftijd van zes weken tot twaalf jaar. Voor de verschillende leeftijdscategorieën worden de onderstaande opvangvormen aangeboden:

dagopvang6 weken tot 4 jaar
peuteropvang2 tot 4 jaar
VVE Peuteropvang2,5 tot 4 jaar
voorschoolse opvang2 tot 12 jaar
tussenschoolse opvang4 tot 12 jaar
naschoolse opvang4 tot 12 jaar

Voor specifieke informatie over opvangvormen per locatie verwijzen we naar de vestiging pagina’s: