Oudercontact

Handboek voor de ouders

Om ouders te voorzien van alle benodigde praktische informatie is er voor iedere locatie een handboek voor de ouders beschikbaar. Het handboek wordt verstrekt bij de bevestiging van de definitieve plaatsing.

Welbevinden kinderen

Wij houden de ontwikkeling en het welzijn van uw kind nauwlettend en systematisch in de gaten.

Observatie en rapportage

Ieder kind krijgt bij aanvang van de opvang een mentor toegewezen. Deze mentor observeert de kinderen aan de hand van onze “welbevinden formulieren”. Minimaal eenmaal per jaar bent u in de gelegenheid om langs te komen voor een oudergesprek om de voortgang van uw kind te bespreken. Mochten er tussentijds bijzonderheden zijn dan zullen we u uiteraard meteen uitnodigen voor een gesprek.

Warme overdracht

Op het moment dat een kind naar de basisschool gaat, streven wij naar een optimale ‘warme overdracht’, wat wil zeggen dat de basisschool wordt voorzien van alle informatie over de ontwikkeling van een kind die Pebbels in de loop van jaren heeft verzameld.

Toestemming

Vanzelfsprekend heeft u van tevoren recht op inzage en gebeurt deze overdracht alleen met uw toestemming.

Klachtenregeling

Bij Pebbels doen we er alles aan om het kinderen én ouders naar de zin te maken. Bent u ergens niet helemaal tevreden over, dan horen wij dat graag. U kunt uw klacht kenbaar maken bij de pedagogisch medewerkster op de groep of bij de leidinggevende. Zij zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen.

Mochten er onverhoopt toch zaken zijn waar u geen goed gevoel over heeft of waar ulater thuis pas achterkomt neem dan gerust contact op met Audrey Smulders. Dit kan per email: audrey@pebbels.nl of telefonisch: 0653229112.

Indien een klacht tot een geschil leidt, wordt verwezen naar de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, die van toepassing is in de kinderopvang. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen:

Kinderopvang Pebbels B.V.

Kinderopvang Pebbels+ B.V.

Oudercommissie

Bij Pebbels staat kwaliteit voorop; de lat ligt hoog, maar we staan altijd open voor feedback zodat we kunnen blijven groeien. Daarom horen we graag de mening van ouders.

Iedere locatie heeft een eigen oudercommissie. De commissie adviseert over belangrijke zaken zoals:

  • Algemeen kwaliteitsbeleid (aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten, inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding);
  • Pedagogisch beleidsplan (voedingsbeleid, beleid over opvoeding, veiligheid en hygiëne, beleid m.b.t. tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten);
  • Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid;
  • Openingstijden en uurprijs.

Mocht u contact willen opnemen met de oudercommissie dan kan dat via de volgende e-mailadressen:

Kinderopvang Pebbels B.V.:

Kinderopvang Pebbels+ B.V

locatie Breda:

locatie Prinsenbeek: In oprichting