Visie

Iedere organisatie in de kinderopvang is volgens de Wet Kinderopvang verplicht om een pedagogisch werkplan te hebben, waarin aandacht wordt besteed aan de Pedagogische Basisdoelen, die in deze wet omschreven staan.  Extra kwaliteit wordt geboden als het pedagogisch werkplan bij alle medewerksters bekend is én het in de praktijk wordt toegepast. En daar zit nu net het stukje verschil dat de medewerksters van Pebbels maken. De Pebbels-visie is onze vertaling van de Pedagogische Basisdoelen uit de Wet Kinderopvang naar 5 kernwaarden, namelijk: