Uw vertrouwen waard

We willen dat ieder kind binnen de groep zich prettig voelt. Het welbevinden van het kind staat centraal. We willen dat ieder kind voldoende aandacht krijgt, waarbij het heel belangrijk is dat het om positieve aandacht gaat. Dat betekent dat de pedagogisch medewerkster ieder kind ziet en aandacht heeft voor ieder kind afzonderlijk. Ieder kind is uniek en mag zich in zijn eigen tempo ontwikkelen. Niet alle kinderen hoeven dus hetzelfde te kunnen, te doen of te maken. Het individuele kind mag zoveel mogelijk zelf bepalen en zelf kiezen wat het wil doen. Uiteraard wel binnen de grenzen van de afspraken in onze pedagogische visie. Wij begeleiden en stimuleren de kinderen hierin.

Individuele aandacht van een pedagogisch medewerkster is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van een kind. Waardering en stimulering bouwen aan een positief zelfbeeld. Het kind en de pedagogisch medewerksters leren elkaar beter kennen, wat goed is voor de vertrouwensband. De pedagogisch medewerkster weet hierdoor goed wat het kind in zijn ontwikkeling aan kan. Individuele aandacht geven geeft plezier aan het kind én de pedagogisch medewerkster.