Uw kostbaarste bezit in goede handen

Als kersverse ouder, of wellicht is uw kind al weer ietsje ouder, is het best moeilijk om uw kind, uw kostbaarste bezit, over te dragen aan de zorg van pedagogisch medewerksters. Met name met jonge baby’s kan dit voor ouders een drempel zijn. Daarom lichten we onze manier van omgaan met baby’s specifiek toe.

Bij baby’s wordt het dagritme gevolgd dat de ouders aangeven en denken onze medewerksters mee in het bewaken van de regelmaat in voedingen en slaap/rust. Iedere groep beschikt over 2 slaapkamers, zodat baby’s altijd rustig kunnen slapen. Daarbij beschikken we over 3 buitenbedden, zoals beschreven bij de kernwaarde: Het voelt als thuis. In een buitenbed slapen baby’s meestal langer en rustiger.

In onze verticale groepen verblijven kinderen van 0 tot 4 jaar bij elkaar. Een groot voordeel hiervan is dat de piekmomenten op de dag verspreid zijn. De winst is dat er daardoor extra ruimte ontstaat om meer individuele aandacht aan de kinderen te geven en dat staat bij ons hoog in het vaandel. Daarnaast genieten de kleintjes van de grote(re) kinderen. Ze kijken, genieten en leren. In de hoge box hebben ze goed overzicht over wat er in de groep gebeurt. Elke groep heeft een apart babyhoekje met een grote mat en speelmaterialen afgestemd op de leeftijd. Wij vinden het vooral belangrijk dat baby’s bewegingsvrijheid hebben. Wipstoeltjes worden bij ons dan ook alleen bij uitzondering gebruikt.

Iedere dag is er 1 medewerksters die de zorg voor de baby’s heeft. Op drukke momenten wordt zij bijgestaan door haar collega’s die de andere kinderen verzorgen. We hebben hiervoor gekozen omdat de zorgmomenten bij baby’s belangrijk zijn: hoe laat krijgt het kind een voeding, wanneer slaapt het kind en hoe lang? Deze informatie wordt in het Kinderdagverblijfboekje geschreven, dat ieder kind bij ons krijgt. Tot de eerste verjaardag van het kind wordt dit elke kinderdagverblijfdag beschreven, met daarbij iets extra’s over de Pebbels-dag.

De medewerkster zorgt voor liefde en aandacht tijdens de zorgmomenten, zoals voeding en verschoning maar ook tijdens activiteiten die ze met de baby’s doet. Baby’s genieten van het lichamelijk contact, een bellenblaas, ritselen met doekjes, zingen, gesprekjes etc.