Tarieven en spelregels

De gegevens hieronder hebben betrekking op het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de buitenschoolse opvang vanaf 1 januari 2017. Onderstaande tarieven gelden wanneer u betaalt via automatische incasso. Wanneer U ervoor kiest om het bedrag zelf over te maken, betaalt u een toeslag van 2%.

Uurtarief

Kinderopvang / peuteropvang

Het basis uurtarief voor kinderopvang en peuteropvang bedraagt €7,39. Dit tarief is inclusief alles wat wij onder normale kinderopvang rekenen:

  • luiers
  • vers fruit
  • brood
  • sap
  • versnapering (rijstwafel, soepstengel, e.d.)

Dagen om te wennen en de intake worden uiteraard niet in rekening gebracht.

Buitenschoolse opvang

Het uurtarief voor BSO is €7,86 voor schoolweken en €8,23 voor vakantieweken. De vakanties zijn gevuld met allerhande speciale activiteiten.

Warme maaltijd

Pebbels biedt de mogelijkheid om uw kind een warme maaltijd te geven. De kosten hiervoor zitten verwerkt in het uurtarief; met de uren op één dag betaalt u de warme maaltijd van die dag. Stel dat uw kind twee dagen komt, dan zou u er voor kunnen kiezen om slechts één van die twee dagen een warme maaltijd af te nemen; u betaalt dan twee verschillende tarieven en dus nooit voor iets wat u niet gebruikt.

De uurtarieven inclusief warme maaltijd zijn:

Kinderopvang
€7,73
Buitenschoolse opvang
€9,09
Buitenschoolse opvang in vakanties
€8,35

Toeslag kinderopvang

U kunt op de site van de Belastingdienst berekenen op hoeveel kinderopvangtoeslag u recht heeft: Rekenhulp voor toeslagen.

Ruilen

Gemiste dagen door bijvoorbeeld vakantie kunnen worden ingehaald wanneer dit vooraf bij ons wordt aangevraagd via het aanvraagformulier. Ruilen en inhalen wordt in principe altijd toegekend, mits er plaats is op de groep.

Wanneer u een keer opvang nodig heeft op een andere dag, anders dan gemiste dagen, kan er incidenteel worden geruild. Ook hier geldt de voorwaarde dat er plaats moet zijn op de groep.

Verlengde openingstijden

Wanneer u gebruikt maakt van onze verlengde openingstijden (vanaf 7:00 of tot 19:00) betaalt u €6,50 per kind per keer. Voor twee of meer kinderen uit hetzelfde gezin betaalt u €8 per keer.

Extra opvang

Heeft u extra opvang nodig dan kan dat altijd, mits er plaats is op de groep. Dit kost hetzelfde als een gewone dag, dus het aantal uur maal het passende uurtarief. Pebbels berekent geen toeslag voor de flexibiliteit van een losse dag op zich.

Betaling

Maandelijks dient op de 23e van de maand het verschuldigde bedrag van de desbetreffende maand op onze rekening NL88 RABO 0186 776 918 t.n.v. Kinderdagverblijf Pebbels te Breda te staan. (wanneer de 23e op een zon- of feestdag valt wordt de datum verschoven naar de laatste werkdag voor de 23e)

Betaling kan op twee manieren plaatsvinden:

  1. Via automatische incasso: u tekent een machtiging en Pebbels zorgt voor de incasso op de 23e van de maand.
  2. U draagt zelf zorg voor betaling van de factuur (het tarief is in dit geval 2% hoger).

De facturen worden maandelijks digitaal verstuurd. In januari ontvangt u een jaaropgave van de totale kosten van het afgelopen jaar. Deze jaaropgave wordt éénmaal verstrekt en is nodig voor het invullen van de Belastingaangifte.

De regelingen die gelden bij niet tijdige betaling zijn opgenomen in de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Pebbels sluit met de ouder(s) een overeenkomst af voor het bieden van de opvang van hun kind(eren). U kunt onze algemene voorwaarden downloaden. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Breda.

Voorbeelden van kosten

Onderstaand vindt u de meest voorkomende kostenplaatjes. Allerlei mogelijke combinaties van producten en (variabele) planning zijn mogelijk, dus als u een exacte berekening nodig heeft voor uw specifieke situatie kunt u het best even contact opnemen. Bij Pebbels zullen we er alles aan doen om creatief met de afspraken en administratieve zaken om te gaan, om te zorgen dat u precies krijgt wat u nodig heeft zonder daar te veel voor te moeten betalen.

Per dag per maand

In de onderstaande tabel vindt u wat één dag opvang voor de verschillende opvangvormen per maand kost, op basis van 52 weken opvang. Twee dagen (per week) kost twee maal dat bedrag, etc. De genoemde bedragen kunnen onderhevig zijn aan afrondingsverschillen.

Peuteropvang en BSO zijn op basis van 40 weken, maar de kosten worden verspreid over de volle 12 maanden van een jaar. U betaalt dus elke maand hetzelfde. Opvang in de vakantieperiodes kunt u flexibel en volkomen naar eigen behoefte inrichten. Voor peuteropvang is gerekend met de lunch in plaats van de warme maaltijd.

kosten per maand
Soort opvang uren / dag excl. warme maaltijd incl. warme maaltijd
Kinderopvang 52 weken 11 €352,26 €368,46
Kinderopvang 40 weken 11 €270,97 €283,43
Peuteropvang 3 €92,38 €118,04
BSO 3 €78,60 €90,90