Peuteropvang

Voor kinderen is het niet alleen erg leuk en gezellig om bij ons te komen spelen, maar ook een goede voorbereiding op de basisschool.

In onze speel en leerruimte die we de “Keien-kring”noemen, gaat uw kind de wereld om zich heen steeds verder ontdekken. In een veilige omgeving en onder begeleiding van gediplomeerde medewerkers leert uw kind spelenderwijs ontzettend veel.

We volgen uw kind in zijn ontwikkeling en spelen daar op in door passende materialen en/of activiteiten aan te bieden. Uw kind heeft bij ons een hele leuke en leerzame tijd en de stap naar de basisschool wordt een stuk gemakkelijker.

Uw kind gaat vaste dagdelen per week naar de peuteropvang. Per groep van maximaal veertien kinderen zijn twee pedagogisch medewerkers werkzaam, die volop aandacht hebben voor uw kind. Zo voelt uw kind zich bij ons al heel snel thuis!

Opvangmogelijkheden

Peuteropvang / halve dagopvang

Onze opvang voor peuters is natuurlijk de bekende kwaliteitsopvang van Pebbels, in een aparte groep met alleen 2- en 3-jarigen en een toegespitst aanbod. De twee verschillende opvangvormen verschillen enkel in tijdsduur, zodat u kunt kiezen wat voor u en uw kind het beste past:

Peuteropvang:
een blok van 3 uur, ’s morgens, vergelijkbaar met de peuterspeelzaal van vroeger
Halve dagopvang:
een hele ochtend, inclusief samen lunchen.

Comfort of flexibel

Volgens de kalender van scholen zijn er in een jaar in totaal 12 weken vakantie. De ervaring leert dat opvangbehoeften van veel ouders anders zijn in die vakantieweken: het hele gezin is op vakantie of er is juist behoefte aan een paar extra dagen. U kunt daarom bij Pebbels kiezen uit:

Comfort:
uw kind is het hele jaar door verzekerd van een plaats, schoolvakantie of niet. Geschikt voor (bijvoorbeeld) gezinnen zonder schoolgaande kinderen of met ouders van wie het werk geen rekening houdt met de kortere schoolvakanties.
Flexibel:
u reserveert alleen een plaats voor uw kind tijdens de schoolweken. Mocht u in een vakantie toch opvang nodig hebben, dan kunt u die (halve) dagen per stuk afnemen. (Uiteraard moet er wel plaats zijn, dus tijdig plannen is verstandig.) U behoudt dus alle flexibiliteit.

De uurtarieven zijn identiek. De totale opvang per jaar (zonder incidentele dagen) wordt in twaalf delen per maand in rekening gebracht, zodat u maandelijks weet waar u aan toe bent. Ook voor losse dagen geldt hetzelfde uurtarief.

Tijden en tarieven

In de onderstaande tabellen vindt u de exacte tijden en uurtarieven van de verschillende opvangvormen.

Peuteropvang

maandag t/m vrijdag 8:45-11:45
Uurtarief €7,20
2 dagen / week kost per maand €156,03

Halve dagopvang

maandag t/m vrijdag 7:30-13:00
Uurtarief €7,20
2 dagen / week kost per maand €280,91

De halve dagopvang in de ochtend is inclusief een gezonde lunch, samen aan tafel.

Spelregels

  • Wanneer u verder geen gebruik maakt van het kinderdagverblijf hanteren wij een minimale afname van twee dagdelen, verdeeld over twee dagen.
  • Komt uw kind ook bij ons naar het kinderdagverblijf, dan vervalt dit minimum.

Wet kinderopvang

Peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang. Dat houdt in dat u de kosten kunt meerekenen bij het aanvragen van Kinderopvangtoeslag. Zeker als u gebruik maakt van gecombineerde opvang voor uw kind bij Pebbels en opvang door familie/vrienden, heeft u waarschijnlijk uren beschikbaar die in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag. Op de site van de Belastingdienst kunt u de voorwaarden voor het ontvangen van Kinderopvangtoeslag terugvinden.