Oudercommissie

 

Het doel van de oudercommissie is om de belangen van de kinderen en de ouders zo goed mogelijk te behartigen en deze te verwoorden naar de directie van Pebbels. De oudercommissie bestaat uit de volgende personen:

 • Michiel Damen (voorzitter), vader van Tim en Lisa (Pebbleplein)
 • Jennifer Dennison (secretaris), moeder van Annamerlijn (Dinodorp)
 • Kim Suurmeijer (vertrouwenspersoon), moeder van Phileine (Pebbleplein)
 • Carolina Borges (penningmeester), moeder van Maria Luisa (Bambam-Blok)

Bevoegdheden

De directie van Pebbels moet voor bepaalde zaken tijdig advies vragen aan de oudercommissie. De volgende punten vallen onder dit Adviesrecht (geregeld in de Wet op de Kinderopvang):

 • algemeen kwaliteitsbeleid (aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten, inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding);
 • pedagogisch beleidsplan, voedingsbeleid, beleid over opvoeding, veiligheid en hygiëne, beleid m.b.t. tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten;
 • risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid;
 • vaststellen en wijzigen klachtenregeling, aanwijzen leden klachtencommissie;
 • openingstijden en uurprijs.

Taken

Uit de doelstelling en bevoegdheden in het kader van het Adviesrecht vloeien de volgende taken van de oudercommissie voort:

 • het voeren van overleg met de directie van Pebbels over het interne beleid van het kindercentrum (het pedagogisch beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot het plaatsen van kinderen);
 • het op verzoek leveren van een inbreng op ouderavonden, jaarlijks feest;
 • het organiseren van themabijeenkomsten;
 • het zorg dragen voor goede en heldere informatieverstrekking aan de ouders;
 • het fungeren als aanspreekpunt voor ouders met klachten en ouders zo nodig informeren over de klachtenprocedure;

Helpt u een handje mee?

De oudercommissie wil alle feestelijke activiteiten natuurlijk zo leuk en goed mogelijk organiseren, maar kunnen dit niet met zijn viertjes. Het zou dus fijn zijn als af en toe een paar andere ouders een handje meehelpen. Barst u van de creatieve ideeën of bent u een natuurtalent op het gebied van dingen regelen? Laat het ons even weten zodat wij u een keer bij een activiteit kunnen betrekken.

Bereikbaarheid

U kunt de oudercommissie bereiken via het e-mail adres oudercommissie@pebbels.nl. U kunt de leden natuurlijk ook persoonlijk benaderen.