Naar hartenlust spelen

Als je je afvraagt waarom kinderen spelen, zul je in eerste instantie geneigd zijn om antwoorden te geven als “om zich te ontwikkelen” of “om dingen te ontdekken”. Het enige juiste antwoord op de vraag is echter dat kinderen spelen omdat ze dat leuk vinden.

Ieder kind speelt omdat hij dat leuk vindt en dat hij zich hierbij ontwikkelt is een (prettige) bijkomstigheid. Uiteraard wel een belangrijke bijkomstigheid en wij zijn er dan ook, om ervoor te zorgen dat kinderen optimaal kunnen spelen en zich dus ook optimaal kunnen ontwikkelen.

In principe spelen de kinderen op hun eigen groep (de stamgroep). Als ze hierom vragen mogen de kinderen hun stamgroep verlaten en op een andere groep spelen. Het kan ook zijn dat de pedagogisch medewerkster ziet dat een kind behoefte heeft om de wereld om zijn eigen groep te verkennen. Daar is alle ruimte voor.

Ons doel met betrekking tot spelen is dat een kind plezier moet hebben in zijn spel!

Leuk-vies en vies-vies

Niets is leuker dan een peuter die aan het einde van de dag met een stralende toet, rode wangen, zand in zijn haar, modder op zijn snoet en de restanten van verf op zijn handen naar je toe komt. Aan zo’n kind kun je duidelijk zien dat het een leuke dag gehad heeft. Daarentegen is er niets viezer dan een peuter die zichzelf onder gepoept heeft en waar de groene snottebellen tot achter de oren zitten. Wij zorgen ervoor dat u alleen de eerstgenoemde peuter mee naar huis krijgt!

Speeltuinen

Wij zijn erg trots op onze twee speeltuinen, bij elkaar een oppervlakte van ruim 1100 m²! In Breda of directe omgeving is geen kinderdagverblijf te vinden dat over een dergelijke buitenspeelruimte beschikt. Voor meer informatie over onze ligging zie de pagina over onze locatie.

Werken in subgroepjes

Er is een vaste dagindeling, die de kinderen houvast en structuur biedt. In de dagindeling komen momenten van vrij spel voor. Tijdens het vrij spel worden er diverse activiteiten aangeboden, waarbij de kinderen kunnen kiezen wat ze willen doen. Hierdoor wordt de groep in kleinere groepjes verdeeld, waardoor de pedagogisch medewerkster meer individuele aandacht aan de kinderen kan geven. Ook tijdens de andere momenten, zoals maaltijden en verzorging wordt de groep in kleinere groepjes verdeeld.

3 jaar? dan naar de 3plus groep

Pebbels heeft de beschikking over een extra groepsruimte, die speciaal voor de kinderen tussen 3 en 4 jaar is ingericht. Deze groepsruimte heet de Keien-kring. Dagelijks gaat een groep kinderen tussen 3-4 jaar met tenminste 2 pedagogisch medewerksters naar deze ruimte en worden er activiteiten aangeboden, die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Tevens besteden we daar aandacht aan het laten wennen van de kinderen aan werkwijze en regeltjes zoals die in groep 1 gaan gelden. Kinderen zijn reuze enthousiast als ze naar de 3plus groep mogen: het vergroot hun zelfvertrouwen en daarnaast kunnen we de kinderen tot het einde van hun kinderdagverblijftijd uitdaging bieden.