Met een gerust hart

Een prettige communicatie (zowel met de kinderen als met de ouders) zien wij als een belangrijke voorwaarde die ervoor zorgt dat u uw kind met een gerust hart bij ons achterlaat.

Er zijn twee manieren waarop we kunnen communiceren; verbaal en non-verbaal. Omdat kinderen de eerste tijd van hun leven nog niet kunnen praten hebben wij veel te maken met non-verbale communicatie. Kinderen proberen op een andere manier de aandacht van onze pedagogisch medewerkster te trekken. Wanneer een kind de aandacht van de pedagogisch medewerkster probeert te trekken spreken we over contact initiatief. De eerste stap in de communicatie. Onze medewerkers zijn hierin extra getraind en zijn hier dan ook zeer alert op. Zo worden de kinderen gehoord en gezien.

Autonomie van het kind

Ieder kind is anders. Er wordt bij het contact met kinderen rekening gehouden met de eigen aard en het karakter van het kind. De pedagogisch medewerkster benadert de verschillende kinderen op verschillende manieren. Het ene kind biedt ze meteen iets aan, het andere laat ze eerst even rustig bij haar zitten. Ze kent dus het individuele kind.

Daarnaast krijgt ieder kind de ruimte om zichzelf te zijn en te mogen ontdekken. Sommige kinderen houden liever een beetje afstand, voordat ze zich in een spel mengen. Dat wil niet zeggen dat ze er niet van genieten. Een ander kind houdt afstand, terwijl het wel graag mee wil doen maar niet goed durft. Onze medewerksters zien de behoefte van alle kinderen en spelen hier direct op in.