Kwaliteit

De kinderopvang is een sector die enorm streng is gereguleerd. Logisch, want als ouders vertrouw je je kostbaarste bezit niet zomaar aan een ander toe. Net als ieder zichzelf respecterend kinderdagverblijf voldoet Pebbels aan de kwaliteitseisen die door de overheid worden gesteld. U kunt hierover meer lezen in de rapportages van de GGD, voor de locaties aan de Muiderslotstraat (KDV / BSO) en Pebbels+ (KDV / BSO).

Pebbels gaat verder

Pebbels gaat echter veel verder dan de wettelijke eisen. Wij zijn er van overtuigd dat als er iets beter kan in de dagelijkse gang van zaken, op welk vlak dan ook, dat we er alles aan moeten doen om die verbetering op te nemen in wat wij ‘normaal’ vinden.

Hieronder staan enkele voorbeelden waarin u dit diepgewortelde kwaliteitsstreven terug vindt.

Zes keer de buitenruimte

De wettelijke norm voor buitenruimte is 3m² per kind. De ruim 1100m² buitenruimte van Pebbels (in onze twee speeltuinen met moderne toestellen en kindvriendelijke inrichting) komt neer op het zesvoudige daarvan: net iets meer dan 18m² per kind, bij een 100% volle bezetting.

Ontwikkelende medewerkers

Onze medewerkers worden in hun functioneren begeleid om niet alleen voor de kinderen, maar ook voor zichzelf goed te zorgen. Ze worden gestimuleerd om zich te blijven ontwikkelen, voorbij de kennis die hoort bij hun vakdiploma’s.

Hoogwaardig ingevulde stageplaatsen

De stageplaatsen die we hebben worden voor de meerderheid ingevuld met studenten van 2 verschillende opleidingen: Pedagogisch Medewerker in de Kinderopvang (MBO) van het Vitalis-college of Pedagogiek (HBO) van de Fontys Hogeschool.

We kiezen bewust voor maximaal 2 opleidingsinstituten om de begeleiding van de stagiaires duidelijk en overzichtelijk te houden. Pebbels heeft een goede naam bij de studenten: we horen regelmatig dat er onderlinge strijd is over wie bij Pebbels stage mag lopen. Stagiaires leren bij ons het vak volgens de kwaliteitsnormen van Pebbels. Daarmee worden goede nieuwe medewerksters voor de branche geleverd.

Medewerkers in de groei

Wij kiezen voor medewerksters die nog volop in de groei van hun loopbaan zijn, waarbij een energieke uitstraling en passie voor het vak belangrijk is. Wij gaan voor een mix van ambities: medewerksters waarvoor het verzorgen van kinderen en aanbieden van activiteiten hun passie is en medewerksters met een HBO-achtergrond die leergierig zijn en de ambitie hebben om te groeien in hun vak en/of functie. Bij Pebbels vinden ze een organisatie en een team waar ze zich aan op kunnen trekken. Wij verwachten uiteraard ook van het team dat ze elkaar op deze manier ondersteunen.

Veiligheid door advies en oefening

Er is veel aandacht voor veiligheid. Wij willen dat onze kinderen in een veilige omgeving verblijven zonder het pand tot een onneembaar fort om te toveren. Er is een protocol over hoe om te gaan met ongewenst bezoek of andere calamiteiten. Periodiek wordt een evacuatie geoefend met de kinderen. Daarbij wordt het voor de kinderen zo veel mogelijk als een spel gepresenteerd, terwijl er wel iemand met een stopwatch bij de poort staat. Jaarlijks volgen de medewerksters een training in het omgaan met agressie en ongewenst gedrag. In combinatie met de toegangscontrole-voorzieningen wordt een uitstekende veiligheid geboden.

In-house EHBO trainingsdagen

Om de EHBK-certificaten in orde te houden hebben we de training in huis gehaald, voor iedereen tegelijkertijd. Tijdens deze dag worden praktijksituaties in en rondom het pand geoefend, waarbij de theorie wordt herhaald. Daarnaast wordt deze dag extra uitdagend gemaakt door er spelelementen o.b.v. EHBO-thema’s aan toe te voegen. Nieuwe medewerksters volgen een EHBK-training bij het trainingsbureau dat onze EHBK- en BHV-lessen verzorgt.

Wet kinderopvang

Binnen de Wet Kinderopvang zijn de volgende zaken door de overheid verplicht gesteld.

  • Vierogenprincipe
  • Good governance
  • Continue screening

We hebben deze zaken zorgvuldig opgesteld en/of uitgevoerd. Voor meer informatie hieromtrent kunt u bij de directie terecht.