Groepen

Pebbels bestaat uit vier groepen. Elke groep heeft eigen faciliteiten, zoals een groepsruimte (de basis van de opvangruimte), slaapruimtes (minimaal 2 per groep), een verschoonruimte en een entree. Alle groepen zijn gevestigd op de begane grond en er valt veel daglicht binnen. Via tuindeuren kunnen kinderen vanuit iedere groep in een speeltuin komen.

Bij de inschrijving kunt u een voorkeur voor een groep aangegeven. Vanzelfsprekend werken alle groepen volgens dezelfde Pebbels-visie en toch heeft iedere groep een eigen sfeer en identiteit. Die wordt namelijk bepaald door de medewerksters, maar ook door de groepsruimte zelf.

De groepsruimte is ingericht in speelhoeken volgens een bepaald thema. Zo is er een keuken-, lees-, bouw- en een rusthoek. De indeling in deze thematische hoeken is voor de kinderen overzichtelijk en het creëert rust in de ruimte.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de groepen, aantal kinderen en aantal pedagogisch medewerkers.

Naam groep Soort groep Max. aantal kinderen Leeftijd (jaar) Aantal
pedagogisch medewerksters
Pebble-plein Verticaal 16 0-4 3
Dino-dorp Verticaal 12 1-4 2
Baby-dino’s Babygroep 4 0-1 1
Flintstone-flat Verticaal 12 0-4 2
Bambam-blok Verticaal 12 0-4 2

Doordat Pebbels werkt met verticale groepen (kinderen van 0-4 jaar bij elkaar in één groep) blijven kinderen hun gehele periode op het kinderdagverblijf in dezelfde groep. Dit bevordert de emotionele veiligheid van het kind, doordat het niet van pedagogische medewerksters of speelgenootjes hoeft te wisselen. Daarnaast worden broertjes en zusjes bij elkaar in de groep geplaatst (tenzij ouders anders wensen) wat de rust voor het kind (en ouders) bevordert.

Een ander voordeel van verticale groepen is dat kleinere kinderen zich in hun ontwikkeling op kunnen trekken aan de grotere op het moment dat ze daar aan toe zijn.

Dino-dorp en Baby-Dino’s horen bij elkaar. De pedagogisch medewerksters werken op beide groepen, zodat alle kinderen de medewerksters kennen en vice versa. De Baby-Dino’s is een horizontale groep, waarin maximaal 4 baby’s tot 1 jaar worden opgevangen. Deze groep heeft eigen verzorgings-, speel- en slaapvoorzieningen.