Dagindeling

Kinderen zijn gebaat bij een vast dagritme. Dit biedt structuur en houvast waardoor ze rust ervaren. Naast de tafelmomenten (de eet- en drinkmomenten) gaan de kinderen minstens twee keer buiten spelen, zelfs als het wat minder weer is.

Tussendoor is er tijd voor het werken in subgroepjes en bieden we verschillende activiteiten aan, aansluitend bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. De kinderen kiezen zelf waaraan ze deel willen nemen. Sommige kinderen slapen twee keer per dag, andere kinderen één keer per dag, na de lunch.

De kinderen die niet meer overdag slapen gaan naar de Keien-kring voor een aanbod van activiteiten die zijn toegespitst op de belevingswereld van 3-jarigen.