Buitenschoolse opvang

_MG_9047BSO bij Pebbels is niet alleen een plek om naartoe te gaan tussen school en thuis. Bij ons krijgen kinderen op alle dagen een aanbod aan activiteiten naast de mogelijkheid om vrij te spelen of (begeleid) huiswerk te maken.

Net als op de kinderdagverblijfgroepen geeft Pebbels alle ruimte om te spelen, leren en ontdekken. Dit is een integraal onderdeel van onze visie.

Opvangmogelijkheden

Opvang tijdens schooldagen

Ook al is dit de ‘standaard’ buitenschoolse opvang, bij Pebbels is daar niets standaard aan. Iedere dag zorgen onze ervaren medewerksters voor een unieke ervaring.

Op de locatie Muiderslot is deze opvang beschikbaar op maandag, dinsdag en donderdag in de schoolweken van KBS Laurentius en KBS De Zandberg, van 15:30 tot 18:30. (verlengde opvang tot 19:00)

Op de locatie Pebbels+ Breda is er BSO beschikbaar op maondag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Indien u interesse heeft in een woensdagmiddag kunt u het best even contact opnemen.

Vakantie-opvang

Tijdens de vakantieweken staat er voor uw kind een onvergetelijk programma te wachten. U kunt aan het begin van het schooljaar aangeven van welke dagen in de vakantieweken u gebruik wil maken.

Deze opvang is ook beschikbaar op maandag, dinsdag en donderdag, maar dan van 07:30 tot 18:30. (verlengde opvang tot 19:00)

Strippenkaart

Voor incidentele opvang (studiedag op school, een onvoorziene extra dag) is er een strippenkaart beschikbaar van 10 uur. Deze uren kunnen op willekeurige dagen worden ingezet, uitgezonderd in de vakanties. (NB: extra vakantiedagen kunnen los worden afgenomen)

Tijden en tarieven

In de onderstaande tabellen vindt u de exacte tijden en uurtarieven van de verschillende opvangvormen. Aanvullend op alle eindtijden is los af te nemen verlengde opvang tot 19:00 mogelijk.

Er is sprake van uur-, dag- en maandtarieven. De maandtarieven worden berekend door de opvang voor een heel jaar te delen door twaalf.

BSO Schoolweken

15:30-18:30
maandag, dinsdag en donderdag €7,50 / uur
€22,50 / dag
€75,00 / maand

Vakantie-opvang

7:30-18:30
maandag, dinsdag en donderdag €7,85 / uur
€86,35 / dag

Spelregels

  • Het aantal vakantiedagen wordt aan het begin van het schooljaar aangegeven.
  • De planning (daadwerkelijk gebruik) van vakantiedagen wordt uiterlijk twee weken voorafgaand aan een vakantie vastgelegd.
  • Er geldt een minimale inschrijving van vier kinderen per vakantiedag. Mocht dat minimum niet worden gehaald, dan zal in overleg met de relevante ouders geprobeerd worden om een passende planning in die week te bewerkstelligen. We doen er alles aan om het te voorkomen, maar het is dus mogelijk dat vakantiedagen worden afgelast.
  • De standaard regels voor het ruilen van dagen zijn ook op BSO van toepassing: er moet plaats zijn op de groep en het ruilen moet uiterlijk 24 uur van tevoren zijn aangevraagd via ruilen@pebbels.nl. Een ruilverzoek noemt altijd zowel de datum van afmelding als de gewenste datum van inhalen.

Medicijntoediening

Voor kinderen die medicijnen nodig hebben die ze toegediend moeten krijgen op de tijden dat ze bij Pebbels zijn is het voor ouders verplicht om een medicijnverklaring te tekenen. Omdat BSO kinderen door ons worden opgehaald, is er heel vaak geen contactmoment waarop ouders een dergelijk formulier kunnen tekenen. Daarom is het mogelijk om een medicijnverklaring online in te vullen, via het formulier voor medicijntoediening BSO.